ICD F706

Клик сифон 1 1/4″ за умивалник с 7.8 см. долна част.

повече

ICD F706E

Клик сифон 1 1/4″ за умивалник с преливник.

повече

ICD A706

Клик сифон 1 1/4″ за умивалник с преливник.

повече

ICD A37

Клик сифон 1 1/4″ за умивалник с 7.8 см. долна част.

повече

ICD A37S

Клик сифон 1 1/4″ за умивалник с 7.8 см. долна част.

повече

ICD A43

Клик сифон 1 1/4″ за умивалник с 8 см. долна част.

повече